Agencja Reklamowa

Dla Pasażera

 

PUNKTY SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH:


Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest w kasach biletowych na dworcach PKS w :

- ZIELONEJ GÓRZE kasy biletowe na dworcu autobusowym, ul. Dworcowa 27
- GUBINIE,
- KROŚNIE ODRZAŃSKIM,
- ŚWIEBODZINIE,
- SULECHOWIE

Ponadto w:


- LUBSKO, Punktu "INKASO" na ul. Popławskiego 8

- ŻAGAŃ, ul. Rynek 11

- ŚWIDNICA, ul. Długa 46 a, sklep

- CZERWIEŃSK, ul. Zielonogórska 31 w sklepie „Regina”


 


KASY BILETOWE

GUBIN          

Kasa biletowa czynna (dotyczy sprzedaży biletów miesięcznych):                         

- ostatnie trzy dni robocze miesiąca                       w godz. 6.00 – 17.00

- pierwsze dwa dni robocze miesiąca                      w godz. 6.00 – 17.00

- soboty na przełomie miesięcy                              w godz. 9.00 – 14.00

Przerwa w kasie biletowej w godz. 12.00 – 13.00

Sprzedaż biletów w pozostałe dni miesiąca – w kasie konduktorskiej w godz. 8.00 – 14.00

 

 

KROSNO ODRZAŃSKIE
Kasa biletowa czynna (dotyczy sprzedaży biletów miesięcznych):                         

- ostatnie trzy dni robocze miesiąca                      w godz. 6.30 – 16.00

- dwa pierwsze dni robocze miesiąca                     w godz. 6.30 – 16.00

      - soboty na przełomie miesięcy                             w godz. 9.00 – 14.00

Sprzedaż biletów w pozostałe dni miesiąca w godz. 7.00 – 14.45


 
SULECHÓW

Kasa biletowa czynna (dotyczy sprzedaży biletów miesięcznych):                         

- ostatnie trzy dni robocze miesiąca                      w godz. 6.00 – 18.00

- pierwsze dwa dni robocze miesiąca                     w godz. 6.00 – 18.00

- soboty na przełomie miesięcy                             w godz. 9.00 – 14.00

Sprzedaż biletów w pozostałe dni miesiąca w godz. 7.00 – 15.00

 
 
ŚWIEBODZIN

Kasa biletowa czynna (dotyczy sprzedaży biletów miesięcznych):                         

- trzy dni robocze poprzedzające ostanie

dwa robocze miesiąca                                  w godz. 6.30 – 16.00

- dwa ostatnie dni robocze miesiąca                     w godz. 6.30 – 17.00

- pierwszy dzień roboczy miesiąca                        w godz. 6.30 – 17.00

- cztery kolejne dni miesiąca                               w godz. 6.30 – 16.00

Sprzedaż biletów w pozostałe dni miesiąca w godz. 8.00 – 16.00

 

 

ZIELONA GÓRA

Kasa biletowa czynna                       

- w dni robocze (poniedziałek-piątek)                    w godz. 6.00 – 18.30