Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Krosno Odrz. nieruchomość

budynek krosno

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem warsztatowo - socjalno - magazynowym położoną w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej.
Nieruchomość jest wpisana do ksiąg wieczystych nr ZG1K/00015213/6 oraz ZG1K/00006350/2 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta Krosno Odrzańskie. Najbliższe sąsiedztwo omawianej lokalizacji stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo - usługowa o przewadze zabudowy luźnej.
Dostęp komunikacyjny dobry.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.


Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień wizji lokalnej i cen na dzień sporządzenia wyceny: 963 400 zł (dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych)
Data wizji lokalnej: sierpień 2012
Data sporządzenia wyceny: 8 lutego 2014