Agencja Reklamowa

Formularz zgłoszeniowy na PKS-Karta

Formularz do wydrukowania (.pdf)
Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić obowiązkowo
Załącz swoją fotografię: *
Załącz potwierdzenie wpłaty: *
Bilet miesięczny: *
Zaznacz *

Bilet ważny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja)

Wyrażam zgodę: *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wydania PKS-KARTY oraz sprzedaży biletów przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna 2 a. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do przekazanych przeze mnie danych osobowych i ich poprawiania.


Ponadto oświadczam, że otrzymałem egzemplarz Regulamin Korzystania z PKS-KARTY Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o. zapoznałam/em się z nim i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę: *