Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo PKS 40px

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Biuletyn Informacji Publicznej


ORGANAMI SPÓŁKI SĄ:

1. ZARZĄD

2. RADA NADZORCZA

3. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Zbigniew Zaborowicz

Członek Zarządu: Maria Morawska

Członek Zarządu: Jerzy Woyciechowski

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Lech Rutkowski

Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej: Kazimierz Łatwiński

Sekretarz Rady Nadzorczej: Michał Frybel

Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Grygiel

 

Kompetencje

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

 

Przedmiot Działania Spółki:

Przedmiotem działania spółki jest:

1. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany 49.39.Z

2. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z

3. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z

4. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z

5. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

6. działalność agencji reklamowych 73.11.Z

7. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z

8. transport drogowy towarów 49.41.Z

9. działalność agentów turystycznych 79.11.A

10. działalność pośredników turystycznych 79.11.B

 

Kapitał:

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 9.329.500 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 18.659 udziałów (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.