Agencja Reklamowa

PKS-Karta - Pytania

 

1. Jak mogę uzyskać PKS-Kartę ?

PKS-Kartę można uzyskać na dwa sposoby:
1. Składając wniosek wraz ze zdjęciem legitymacyjnym w wybranej kasie biletowej.(Druk wniosku dostępny jest w kasach biletowych w Gubinie, Krośnie Odrz., Sulechowie, Świebodzinie, Zielonej Górze oraz w punktach sprzedaży). Można go również pobrać z naszej strony internetowej)
2. Wypełniając formularz wniosku ON-LINE zamieszczony na naszej stronie internetowej.

 

2. Jak długo czeka się na wyrobienie PKS-Karty ?

Do 3 dni roboczych. Proponujemy z wyprzedzeniem złożyć wniosek o wydanie PKS-Karty.
Należy ją obowiązkowo posiadać w chwili zakupu biletu miesięcznego.

 

3. Czy mogę wcześniej wyrobić sobie PKS-Kartę, pomimo, że z przewozów będę korzystał po wakacjach ?

TAK.

PKS-Kartę uzyskać można dużo wcześniej. Nie wiąże się to z koniecznością rozpoczęcia korzystania z usług przewozowych. Ważne jest to, aby w chwili zakupu biletu miesięcznego już ją posiadać.

 

4. Dlaczego PKS–Karta ważna jest z wydrukiem papierowym biletu?

Wydrukowany bilet jest bardzo ważnym dokumentem fiskalnym, potwierdzającym zakup biletu, a także, zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym zawartą umowę przewozu oraz ubezpieczenia na czas podróży.
Wydrukowany bilet należy obowiązkowo zachować do kontroli lub reklamacji. Nie jest on potrzebny do rejestracji przejazdu w autobusie lecz należy go mieć przy sobie.
W przypadku zagubienia PKS-Karty, brak paragonu fiskalnego, uniemożliwi przepisanie ważnego jeszcze biletu do wydanego duplikatu PKS-Karty. W takiej sytuacji, pasażer musi zakupić kolejny bilet miesięczny.

 

5. Czy wydanie PKS–Karty jest odpłatne?

Wydanie Karty wiąże się z opłatą kaucji w wysokości 10 zł. W przypadku rezygnacji z naszych  usług przewozowych nastąpi zwrot  kaucji.

 

6. Czy mogę odstąpić swoją PKS-Kartę innej osobie, jeżeli sam nie korzystam z przejazdu?

NIE.

PKS-Karta jest spersonalizowana. Korzystać z niej może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku udostępnienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler, ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał, traktowany będzie jak osoba jadąca bez ważnego  biletu.
Właściciel zatrzymanej PKS-Karty będzie ją mógł odebrać w miejscu jej wydania.

 

7. Czy mając PKS-Kartę, muszę koniecznie rejestrować swój przejazd po wejściu do autobusu ?

TAK.

Rejestracja przejazdu jest obowiązkowa ! Należy jej dokonać zaraz po wejściu do autobusu, przykładając ją na około 2 sekundy do czytnika bileterki.
Każdy ujawniony podczas kontroli przypadek braku rejestracji przejazdu, traktowany będzie jak przejazd bez ważnego biletu!

 

8. Czy PKS-Karta, z biletem miesięcznym, limituje przejazdy w ciągu jednego dnia ?

NIE.

Osoba która zakupiła bilet miesięczny z PKS-Kartą, jest uprawniona do nielimitowanych przejazdów dziennych kursami PKS Zielona Góra tam i z powrotem, w okresie ważności biletu.