Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Sulechów nieruchomość

budynek sulechow

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. sprzeda nieruchomość zabudowaną o przeznaczeniu komercyjnym (dworzec PKS) położonej w Sulechowie przy ul PCK.
Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr ZG2S/00005274/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie.

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie Sulechowa, przy ulicy PCK. Centrum miasta oddalone jest od przedmiotowej nieruchomości około 500 m w kierunku północno-zachodnim. Najbliższe sąsiedztwo omawianej lokalizacji stanowi zabudowa handlowo - usługowa o zwartej zabudowie. Ponadto w niewielkiej odległości od przedmiotowej nieruchomości znajdują się obiekty oświatowe i administracji publicznej.
W dalszej odległości przebiega al. Wielkopolska, stanowiąca jednocześnie drogę wojewódzką relacji Sulechów - Poznań.
Dostęp komunikacyjny dobry.


Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień wizji lokalnej i cen na dzień sporządzenia wyceny: 982 600 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych)
Data wizji lokalnej: 14 czerwca 2017
Data sporządzenia wyceny: 21 czerwca 2017