Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Świebodzin nieruchomość

budynek swiebodzin

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. sprzeda nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami dworca PKS położone w Świebodzinie przy ul. Grottgera 5 i pl. Dworcowym.
Nieruchomości są wpisane do ksiąg wieczystych nr ZG1S/00014721/0 i ZG1S/00012918/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości położone są w śródmiejskiej części miasta Świebodzin, w obszarze zabudowanym położonym między ulicami: Grottgera, pl. Dworcowy i Opałowa. Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy o funkcji handlowo - usługowej.
Dostęp komunikacyjny dobry.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej od strony ul. Grottgera i ul. Opałowej oraz pl. Dworcowego.


Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień wizji lokalnej i cen na dzień sporządzenia wyceny: 1 650 700zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset złotych)
Data wizji lokalnej: 1 września 2015
Data sporządzenia wyceny: 4 września 2015